Project Reference
งานฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์
ที่ โครงการ ผู้รับเหมา / เจ้าของงาน ชนิดงาาน
1 อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หจก.พายัพคอนสตรัคชั่น พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเทา
2 อาคารสมิตานนท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หจก.ศิริยีวัน (ไอ.เอส ) พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเทา
3 พื้นห้องเอ็กซ์เรย์ โรงพยาบาลมหาราช บริษัท เจียงแอนด์ซันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเทา
4 โชว์รูมตกแต่งรถยนต์ บริษัท แรลลี่อาร์ตพิค จำกัด พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเขียว
5 โชว์รูมนันทิยา บ้านถวาย บริษัท เอ็น ที ทีค ดีไซน์ จำกัด พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเทาเข้ม
6 โชว์รูมสยามทีวี จ.ลำพูน บริษัท ไทยทรีโอ จำกัด พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเทา
7 โชว์รูมรถดีเซลนิสสัน บริษัท วงศ์ชนก จำกัด พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเทา
8 โชว์รูมอีซูซุ อ.จอมทอง บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จำกัด พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเขียว
9 โชว์รูมอีซูซุ อ.เทิง และ อ.เชียงของ บริษัท สานุพัฐ จำกัด พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเขียว
10 โชว์รูมใหม่ ถ.หางดง หจก.เชียงใหม่ชุนศิลป์ พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเทา
11 โชว์รูม เมโทรแมชชีนเนอรี่ บริษัท เมโทร แมชชีนเนอรี่ จำกัด พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเขียว
12 โรงงานศรีไทยเซรามิก บริษัท ซี ไทยเซอรา จำกัด พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเทา
13 โชว์รูมอีซูซุ อ.เชียงคำ คุณปริญญา สุวรรณกุล พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเขียว
14 โชว์รูมอีซูซุ อ.งาว บริษัท บัวแดงกิจเจริญ จำกัด พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเขียว
15 โรงงานชาระมิงค์ บริษัท ตรีเจริญ จำกัด พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเขียว
16 โรงงานลำไยฮองดา หจก.เม็งรายค้าวัสดุภัณฑ์ ( 2004 ) พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเทา
17 โรงพิมพ์กาดเชิงดอย บริษัท เชียงใหม่ไฮคอน จำกัด พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเขียว
18 โรงงานอลูมิเนียม บริษัท อินษรอลูมิเนียม จำกัด พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเทา
19 โรงงานเย็บผ้า หจก.ฉิมวรรณก่อสร้าง พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเทา
20 โรงงาน บ้านห้วยส้ม หจก.ฉิมวรรณก่อสร้าง พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเทา
21 โรงงานสยามไวน์ บริษัท เค เค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเทา
22 โรงงานฮาน่า บริษัท อาร์ ที เอช คอนสตรัคชั่น จำกัด พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเทา
23 โรงจอดรถ บ้านพักอาศัย หจก.ที แอนด์ เอ็น อีควิบเมนท์ ซิสเต็ม พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีแดง
24 อาคารคลังสินค้า โรงงานมาเจสติค หจก. เอ็น เอ เพาเวอร์กรุ๊ป พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเทา
25 โรงงานลำไยอบแห้ง บริษัท เจ เค อะโกร อินดัสทรี้ จำกัด พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเทา
26 โกดังเก็บสินค้า บริษัท ริว เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย ) จำกัด พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเขียว
27 ห้องเย็นพิสิฐอุตสาหกรรม บริษัท พิสิฐอุตสาหกรรม จำกัด พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเทา
28 ห้องเก็บสินค้าโรงงานมาม่า บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเขียว
29 ห้องเย็น LACO บริษัท เค ที ฟลอร์ริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเขียว
30 โกดังเก็บสินค้า สบตุ๋ย หจก.วิจนาภรณ์วิศวกรรม พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สีเทา
 [ 12 3 4 5   Last
Copyright 2014.Be Floor all Right Resrved. Power by Chiangmaizone.com          Facebook