SERVICE
พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ , พื้นสีฝุ่น , เคลือบแวกซ์ใส

-  พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ ชนิดผสมผงเหล็ก และไม่ผสมผงเหล็ก สำหรับ โชว์รูมสินค้า

   ศูนย์บริการโกดังเก็บสินค้า ห้องเย็น โชว์รูมรถยนต์ อาคารเรียน ฯลฯ

-  พื้นฟลอร์ฮาร์ดเด็นเนอร์ สูตรน้ำ เพิ่มความแข็งแรง ลดฝุ่่น เงางาม เหมาะสำหรับพื้นคอนกรีตเก่า

-  พื้นขัดมันผสมสีฝุ่น เคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงา เพิ่มความสวยงาม สะอาด กันฝุ่น

 

Copyright 2014.Be Floor all Right Resrved. Power by Chiangmaizone.com          Facebook