Project Reference
งานติดตั้งพื้นอีพ๊อกซี่ และพื้นพียู
ที่ โครงการ ผู้รับเหมา / เจ้าของงาน ชนิดงาาน
61 ห้องล้างสารเคมีโรงงานลำพูนซิงเดนเก้นท์ บริษัท เอเอแอนด์พี ซิสเต็ม เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด งานพื้นอีพ๊อกซี่ ชนิดปรับระดับด้วยตัวเอง
62 งานพื้นอีพ๊อกซี่ INNOVEX FACTORY หจก. ลำพูนเจเนอรัลเอ็นจิเนียริ่ง งานพื้นอีพ๊อกซี่ ชนิดปรับระดับด้วยตัวเอง
63 ปรับปรุงพื้นห้องบรรจุ บริษัท กรีนไดมอนด์ จำกัด งานพื้นอีพ๊อกซี่ ชนิดปรับระดับด้วยตัวเอง
64 โรงงานไทยเพรสซิเดนท์ฟู้ดส์ หจก.เอ เอ แอนด์ ที ซิสเต็ม เซ็นเตอร์ เซอร์วิส งานพื้นอีพ๊อกซี่ ชนิดปรับระดับด้วยตัวเอง
65 โรงงานผลิตอาหาร บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด งานพื้นอีพ๊อกซี่ ชนิดปรับระดับด้วยตัวเอง
First   1 2 [ 3 ]
Copyright 2014.Be Floor all Right Resrved. Power by Chiangmaizone.com          Facebook